Не маєте часу на з'ясування процедури поділу й об'єднання земельних ділянок? Зверніться за консультацією до наших фахівців.

Заявка ні до чого не змушує й не є підставою для надання платних послуг. У разі потреби, вартість і порядок надання таких послуг обговорюються окремо.

Поділ і об'єднання земельних ділянок

Що таке поділ земельної ділянки?
Поділ земельної ділянки – це право власника або користувача сформованої земельної ділянки (якій присвоєно кадастровий номер) без зміни цільового призначення поділити її на дві або більше земельних ділянок.
За результатами поділу земельної ділянки новоствореним земельним ділянкам присвоюється новий кадастровий номер (кожній), а попередній кадастровий номер скасовується але інформація про нього зберігається в Державному земельному кадастрі постійно.

Що таке об’єднання земельних ділянок?
Об’єднання земельних ділянок – це право власника або користувача двох або більше земельних ділянок, які мають однакове цільове призначення згідно класифікатора видів цільового призначення (КВЦПЗ), та відомості про які внесені до Державного земельного кадастру (відповідним земельним ділянкам присвоєний кадастровий номер кожній), об’єднати їх в одну земельну ділянку при цьому новоствореній земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер.
Звертаємо Вашу увагу, що процедура поділу чи об’єднання земельних ділянок має відношення лише до тих земельних ділянок відомості про які внесені до Державного земельного кадастру (присвоєний кадастровий номер) та на які зареєстроване право власності, або користування відповідно до діючого законодавства України.

Я маю зареєстроване право власності/користування, з чого починати поділ/об’єднання земельної/земельних ділянки/ділянок?
Перед початком відповідної процедури рекомендуємо Вам попередньо визначити функціональну та технічну можливість такого поділу чи об’єднання, тому як це не завжди можливо, або доцільно, зробити це можна отримавши консультацію у наших фахівців. Прикладів та ситуацій технічної неможливості, або недоцільності велика кількість, а також кожна земельна ділянка має свої особливості, тому неможливо підходити до цього питання шаблоном та необхідно розглядати кожну ситуацію окремо.

Найчастіше поділ земельних ділянок виконують в наступних випадках?
- Хочете подарувати/продати/віддати в заставу частину земельної ділянки;
- Земельна ділянка має двох, або більше співвласників й потрібно розділити її між всіма співвласниками;
- Земельна ділянка має двох, або більше співвласників і вони хочуть змінити пайову участь кожного зі співвласників.
- Ви хочете змінити цільове призначення на частину Вашої земельної ділянки;

З чого починати?
1. Вам необхідно підготувати оригінали всіх документів, які посвідчують право власності/користування щодо Вашої/Ваших земельної/земельних ділянки/ділянок, які/яку Ви бажаєте поділити чи об’єднати (державний акт/договір купівлі-продажу/витяг з державного реєстру про право власності/інше);
2. Підготувати оригінали паспорту та ІПН власника/власників відповідної/відповідних земельної ділянки/ділянок.
3. Для здійснення поділу чи об’єднання земельної/земельних ділянок Вам необхідно розробити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. Розробником такої документації у відповідності до норм діючого законодавства України може бути лише сертифікований інженер-землевпорядник. Тобто Вам необхідно, з документами, які визначені в пункті 1 та 2, звернутись в організацію в складі якої працює сертифікований інженер-землевпорядник, визначитись із технічною можливістю або доцільністю такого поділу/об’єднання та замовити послугу з розробки такої документації із землеустрою;
Звертаємо Вашу увагу, що під час з’ясування технічної можливості та доцільності поділу/об’єднання, в залежності від ситуації можуть бути необхідні додаткові документи, наприклад:
Право власності на будівлі та споруди, які знаходяться на земельній/земельних ділянці/ділянках;
Рішення органу місцевого самоврядування про присвоєння адреси будівлям та спорудам (в разі зміни адреси вказаної у правовстановчих документах на нерухоме майно);
Проект поділу земельної/земельних ділянки/ділянок;
Та інші документи (перелік відповідних, необхідних документів залежить окремо від кожної ситуації).

Зміст технічної документації щодо поділу земельної ділянки?
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок розробляється за рішенням власників земельних ділянок за згодою заставодержателів, користувачів земельних ділянок.
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок включає:
а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
в) кадастрові плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
г) матеріали польових геодезичних робіт;
ґ) відомості про встановлені межові знаки на межі поділу;
д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути.

Вартість поділу чи об’єднання земельних ділянок?
Мінімальна вартість поділу чи об’єднання земельних ділянок в нашій організації починається з 4000,00 грн., та збільшується в залежності від складності комплексу землевпорядних робіт.

Ви можете отримати кваліфіковану консультацію і допомогу, звернувшись до нас за нашими контактними телефонами, або безпосередньо до фахівців наших виробничих відділів.