Не маєте часу на з'ясування процедури отримання кадастрового номеру Вашої земельної діляники? Зверніться за консультацією до наших фахівців.

Заявка ні до чого не змушує й не є підставою для надання платних послуг. У разі потреби, вартість і порядок надання таких послуг обговорюються окремо.

Отримання кадастрового номеру

Що таке кадастровий номер?
Кадастровий номер земельної ділянки
 - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації (внесеня відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру) і зберігається за нею протягом усього часу існування.     Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування тому відповідно присвоєння кадастрового номера земельній ділянці є складовою процессу її приватизації чи отримання в користування.

Для чого потрібний кадастровий номер?
Кадастровий номер підтверджує, що ваша земля зареєстрована в спеціальному реєстрі – Державному земельному кадастрі (ДЗК). Також це означає, що в кадастрі міститься вся інформація про власника землі, її цільове призначення, межі та інші важливі відомості. Тобто, наявність у вас кадастрового номера гарантує, що ваша ділянка є офіційно зареєстрованою, ніхто не може захопити її чи забрати у вас.

Земельні ділянки, зареєстровані до 2004 року (саме в цей час було створено автоматизовану систему ведення Державного земельного кадастру) можуть не мати кадастрового номеру: такі ділянки можна використовувати відповідно до їх цільового призначення, але здійснювати цивільно-правові угоди неможливо, поки не буде присвоєний кадастровий номер.

Відповідно до ст. 120 Земельного Кодексу України та ч.1 ст.377 ЦК України, до особи, яка набула право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, або частку у праві спільної власності на такий об’єкт, одночасно переходить право власності (частка у праві спільної власності) або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для відчужувача (попереднього власника) такого об’єкта, у порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України. Істотною умовою договору, який передбачає перехід права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці і перебуває у власності відчужувача, є умова щодо одночасного переходу права власності на таку земельну ділянку (частку у праві спільної власності на неї) від відчужувача (попереднього власника) відповідного об’єкта до набувача такого об’єкта.
Згідно ч.1 ст. 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Статтею 79-1 Земельного Кодексу України, визначено, що формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Тобто, для здійснення цивільно-правової угоди щодо продажу окремого об'єкту нерухомості  обо'вязкова наявність кадастрового номера присвоєнного земельній ділянці на якій такий обїєкт розташований.

Як отримати кадастровий номер на Вашу земельну ділянку?
Якщо Ваша земельна ділянка ще не зариєстрована належним чином та не має кадастрового номеру, Ви можете замовити виготовлення документації із землеустрою для присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці в нашому товаристві, наші спеціалісти в найкоротший термін виконають всі необхідні дії, щоб Ви стали повноправним власником своєї землі.