Отримати більше інформації про цю послугу:

Заявка ні до чого не змушує й не є підставою для надання платних послуг. У разі потреби, вартість і порядок надання таких послуг обговорюються окремо.

Пошук підземних комунікацій

Пошук підземних комунікацій — це комплекс інженерно-вишукувальних, геодезичних та топографо-геодезичних робіт з метою пошуку підземних комунікацій, встановлення планового положення, глибини залягання.

Для пошуку підземних комунікацій потрібно виконати наступні дії:
- поверхневе обстеження;
- використання наявних топографічних карт, планів або схем;
- розгляд карт, планів та записів, наданих власниками підземних комунікацій (електромережі, газові мережі, мережі тепло та водопостачання, мережі зв'язку та інші);
- проведення робіт за допомогою трасо-пошукового обладнання.

За результатами пошуку підземних комунікацій створюються топографічна карта заданого масштабу на якій нанесенні всі підземні комунікації та мережі, складання виконавчої документації з лінійними прив’язками інженерних мереж до жорстких контурів на місцевості, для подальшого орієнтування при земляних роботах.