Не маєте часу на з'ясування процедури зміни цільового призначення Вашої земельної діляники? Зверніться за консультацією до наших фахівців.

Заявка ні до чого не змушує й не є підставою для надання платних послуг. У разі потреби, вартість і порядок надання таких послуг обговорюються окремо.

Зміна цільового призначення земельної ділянки

Що таке цільове призначення земельної ділянки?
Відповідно до ст.1 Закону України «Про землеустрій», цільове призначення земельної ділянки - допустимі напрями використання земельної ділянки відповідно до встановлених законом вимог щодо використання земель відповідної категорії та визначеного виду цільового призначення.
Основа для визначення цільового призначення земельної ділянки – її належність до відповідної категорії земель і відповідного способу використання. Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України, землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі житлової та громадської забудови;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого призначення;
ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісогосподарського призначення;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

Класифікація видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ) в межах кожної категорії земель, визначена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів  № 548 від 23.07.2010 року та розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій" та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 19.03.2008 року.
Код та цільове призначення земель застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрі.
КВЦПЗ застосовується для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та формування звітності із земельних ресурсів.
КВЦПЗ визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.

Використання земельної ділянки за цільовим призначенням – одна з основних вимог чинного земельного законодавства України, але вона не завжди співпадає з бажаннями користувачів.

Чому важливо використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням?
Поняття "використання земельної ділянки не за цільовим призначенням" стосується тих випадків, коли на земельній ділянці з певним цільовим призначенням проводиться діяльність, яка виходить за межі цільового призначення визначеного в документації із землеустрою щодо її відведення та по факту земельна ділянка використовується для інших потреб (наприклад Ваша земельна ділянка має цільове призначення - для будівництва житлового будинку, а Ви використовуєте її для виробництва будівельних матеріалів, тобто фактично займаєтесь підприємницькою діяльністю промислового напряму).
Цільове призначення є однією із базових характеристик будь-якої земельної ділянки, яка визначає її правовий режим. Отже, основою для визначення цільового призначення земельної ділянки є її належність до відповідної категорії земель і відповідного способу використання. Відповідно, будь-яке інше використання вважатиметься нецільовим та несе за собою юридичну відповідальність.
Нецільове використання земельної ділянки може бути підставою для дострокового розірвання договору оренди та  примусового припинення права власності на земельну ділянку у судовому порядку.
Так, відповідно до п. а) ст.143 Земельного кодексу України, примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.
Статтею 211 Земельного кодексу України визначаються перелік порушень земельного законодавства України, за які настає цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність.
Одним із порушень земельного законодавства України є невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням.
За таке правопорушення застосовується притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 53 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, використання земель не за цільовим призначенням - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кримінальна відповідальність за нецільове використання землі настає у разі:
1. Негосподарського використання землі (ст. 254 Кримінального кодексу України)
2. Забруднення чи псування земель (ст. 239 Кримінального кодексу України)
3. Іншого злочину проти навколишнього середовища.
   
Таким чином, використання земельної ділянки за її цільовим призначенням є обов'язковою вимогою законодавства та в разі бажання змінити таке використання (в разі такої теоретичної можливості, тому як це не завжди можливо) необхідно здійснити зміну такого цільового призначення у відповідності із нормами та правилами визначеними діючим законодавством України.

Процес зміни цільового призначення земельної ділянки
Процес зміни цільового призначення схожий на процес відведення земельної ділянки, за винятком деяких особливостей.
В першу чергу важливим є вид права на якому Вам належить земельна ділянка, на праві приватної власності чи на праві користування.
Тому як відповідно до норм ст.20 Земельного кодексу України, для зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні потрібен дозвіл органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який є розпорядником відповідних земель (як правило це орган яким Вам була надана земельна ділянка в користування) на розробку документації із землеустрою з метою зміни цільового призначення, а в разі якщо земельна ділянка належить Вам на праві приватної власності такий дозвіл не потрібний.
Далі, якщо ви власник, вам необхідно звернутись в землевпорядну організацію та замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (відповідний вид документації із землеустрою розробляється і в разі відведення земельної ділянки і в разі зміни її цільового призначення).
Якщо Ви користувач (оренда, постійне користування), Вам необхідно отримати дозвіл розпорядника відповідної земельної ділянки (орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування) на розробку проекту землеустрою. Процедура отримання такого дозволу таж що і для отримання земельної ділянки в користування, відмінність лише в тому, що у своєму клопотанні Ви повинні зазначити, що звертаєтесь з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки, яка вже знаходиться у Вашому користуванні, при цьому Вам необхідно чітко зазначити код та вид цільового призначення який Вам потрібен згідно класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок - КВЦПЗ.
Звертаємо Вашу увагу, що не завжди можливо змінити цільове призначення земельної ділянки на будь-яке інше і до вибору КВЦПЗ потрібно підійти уважно, щоб Вам не прийшлось по декілька разів звертатись за відповідним дозволом та оплачувати розробку документації із землеустрою, краще звернутись до фахівців, які попередньо зроблять висновки щодо такої можливості.

Документи потрібні для зміни цільового призначення земельної ділянки
Для земельної ділянки приватної власності:
1. Заява на зміну цільового призначення земельної ділянки, яка обов’язково має бути засвідчена нотаріально. Саме на підставі такої заяви виконуватиметься розробка проекту землеустрою;
2. Документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку цільове призначення якої змінюється;
3. Документи, що посвідчують особу власника земельної ділянки (паспорт, ІПН);
4. Правовстановлюючі документи на нерухоме майно та технічний паспорт (в разі наявності таких документів);
5. Будь-які документи і матеріали, що стосуються ділянки, які є в наявності;
6. Додаткові документи, які визначаються після консультації з фахівцем нашого Товариства

Для земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні:
1. Дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки (рішення органу державної влади або місцевого самоврядування та доповнення до нього);
2. Статутні документи юридичної особи, або реєстраційні документи фізичної особи підприємця, або паспорт, ІПН фізичної особи;
3. Правовстановлюючі документи на нерухоме майно та технічний паспорт щодо будівель та споруд які знаходяться на земельній ділянці (в разі наявності);
4. Будь-які документи і матеріали, що стосуються ділянки, які є в наявності (попередні документи на землю, ескізні наміри забудови, та інше).
5. Також можуть бути потрібні додаткові документи, які визначаються після консультації з фахівцем нашого Товариства;

Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки (етапи):
1. Збір вихідних данних та зазначених вище документів необхідних для розробки проекту землеустрою;
2. Заключення договору на розробку проекту землеустрою з оплатою відповідних робіт;
3. Розробка проекту землеустрою;
4. Погодження проекту землеустрою (в разі необхідності);
5. Затвердження проекту землеустрою розпорядником відповідних земель визначеним ст.122 Земельного кодексу України (як правило орган який надавав відповідну земельну ділянку у власність або користування);
6. Внесення відповідних відомостей про змуну цільового призначення до Державного земельного кадастру на підставі решення про затвердження відповідного проекту землеустрою;
7. Звернення до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, щодо внесення відповідних відомостей про зміну цільового призначення відповідної земельної ділянки до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вартість послуг з розробки документації із землеустрою для зміни цільового призначення залежить від багатьох факторів та визначається окремо по кожній земельній ділянці, мінімальна вартість таких робіт в нашому підприємстві починається з 4000,00 грн.