Не маєте часу на з'ясування процедури приватизації Вашої земельної діляники? Зверніться за консультацією до наших фахівців.

Заявка ні до чого не змушує й не є підставою для надання платних послуг. У разі потреби, вартість і порядок надання таких послуг обговорюються окремо.

Приватизація земельної ділянки

Відповідно до ст.14 Конституції України - Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Згідно ст.121 Земельного Кодексу України - 
Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Частиною 6 ст.118 Земельного Кодексу України, встановлено, що громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, клопотання подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Згідно ч.1,2 ст.118 Земельного Кодексу України - Громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.
У випадку, визначеному частиною першою цієї статті, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок із земель державної, комунальної власності (приватизація землі, крім випадків формування земельних ділянок за іншою документацією із землеустрою) та у разі зміни цільового призначення земельних ділянок у випадках, визначених законом.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки включає:
а) пояснювальну записку;
б) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
в) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
г) розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
ґ) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
д) кадастровий план земельної ділянки.
У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додається витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб. Ці вимоги не поширюються на випадки, якщо відповідно до закону передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб може здійснюватися за відсутності зазначеної містобудівної документації або без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеного відповідною містобудівною документацією.

Які документи потрібні для складання проекту землеустрою з метою приватизації земельної ділянки?
- Оригінал рішення органу державної або виконавчої влади (який є розпорядником земель з яких надається бажана земельна ділянка),  про надання дозволу на розробку документації із землеустрою з графічним матеріалом, на якому зазначено місце знаходження земельної ділянки, яка планується для відведення;
- Копія документа, що посвідчує особу, якій надано відповідний дозвіл на розробку документації із землеустрою (паспорт);
- Копія ідентифікаційного номера особи, якій надано відповідний дозвіл на розробку документації із землеустрою;
- Копія клопотання, яке подавалося для отримання відповідного дозвілу на розробку документації із землеустрою.

Процедура виконання робіт щодо розробки проекту землеустрою для приватизації земельної ділянки наступна:
- Звернутись до будь-якого з наших виробничих відділів з документами згідно переліку вище для отримання консультації та погодження строків та вартості робіт;
- Укладення договору на виконання робіт із землеустрою;
- Визначення дати та часу виконання геодезичних робіт на місцевості для встановлення меж земельної ділянки, яка планується для відведення;
- Розроблення проекту землеустрою та погодження його з замовником робіт;
- В разі наявності суміжних земельних ділянок (сусідів) передаємо проект землеустрою замовнику робіт із землеустрою для погодження спільної межі з відповідними власниками та/або користувачами;
- Після погодження проекту землеустрою з замовником робіт, погодження спільної межі земельної ділянки, яка планується до відведення з суміжними власниками та/або користувачами, та при необхідності погодження проекту землеустрою з органом, яким надано дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідний проект із землеустрою в електронному вигляді разом із файлом обміну даних у форматі XML подається на реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі для присвоєння кадастрового номеру;
- Після присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці роботи із землеустрою вважаються виконані та як результат їх виконання Вам передається проект землеустрою в паперовому вигляді разом із витягом з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки;
- Після отримання від нас проекту землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки, Вам необхідно подати відповідні документи до органу, яким було надано дозвіл на розробку документації із землеустрою, на затвердження та передачу земельної ділянки Вам у приватну власність;
- Після отримання рішення відповідного органу про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки Вам у власність, Вам необхідно звернутись до Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно для реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за результатом чого Вам буде надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно після чого процедура приватизації закінчена та Ви є повноправним власником земельної ділянки.

Громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення, 
така документація розробляється за рішенням власника (розпорядника) земельної ділянки, землекористувача.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:
а) завдання на складання технічної документації із землеустрою;
б) пояснювальну записку;
в) матеріали топографо-геодезичних робіт;
г) кадастровий план земельної ділянки;
ґ) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
д) відомості про встановлені межові знаки.

Які документи потрібні для складання  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою приватизації земельної ділянки?

- Оригінал документів, що посвідчують право власності на житловий будинок, будівлі та споруди (в тому числі технічний паспорт БТІ), що перебувають у власності замовника такої документації із землеустрою, в разі наявності кількох власників необхідні документи, які посвідчують право власності кожного з них;
- Копія документа, що посвідчує особу, власника житлового будинку, будівель та споруд (паспорт), в разі наявності кількох власників відповідно до закону замовниками розробки документації із землеустрою повинні бути всі співвласники та відповідно необхідні документи, що посвідчують особу кожного з них;
- Копія ідентифікаційного номера особи, власника (власників) житлового будинку, будівель та споруд;

Процедура виконання робіт щодо розробки  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для приватизації земельної ділянки наступна:
- Звернутись до будь-якого з наших виробничих відділів з документами згідно переліку вище для отримання консультації та погодження строків та вартості робіт;
- Укладення договору на виконання робіт із землеустрою;
- Визначення дати та часу виконання геодезичних робіт на місцевості для встановлення меж земельної ділянки, яка планується для відведення;
- Розроблення технічної документації та погодження її з замовником робіт;
- В разі наявності суміжних земельних ділянок (сусідів) передаємо технічну документацію замовнику робіт із землеустрою для погодження спільної межі з відповідними власниками та/або користувачами;
- Після погодження технічної документації з замовником робіт, погодження спільної межі земельної ділянки, яка планується до відведення з суміжними власниками та/або користувачами, відповідна технічна документація в електронному вигляді разом із файлом обміну даних у форматі XML подається на реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі для присвоєння кадастрового номеру;
- Після присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, роботи із землеустрою вважаються виконані та як результат їх виконання Вам передається технічна документація в паперовому вигляді разом із витягом з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки;
- Після отримання від нас технічної документації та витягу з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки, Вам необхідно подати відповідні документи до органу, який є розпорядником земель з яких надається відповідна земельна ділянка, на затвердження та передачу земельної ділянки Вам у приватну власність;
- Після отримання рішення відповідного органу про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки Вам у власність, Вам необхідно звернутись до Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно для реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за результатом чого Вам буде надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, після чого процедура приватизації закінчена та Ви є повноправним власником земельної ділянки.

Для більш детальної консультації щодо приватизації необхідної Вам земелньої ділянки Ви можете звернутись до фахівців товариства за консультацією по телефону, чи безпосередньо за адресами наших виробничих відділів вказаними в розділі контакти.