Геодезія

 Геодезія — наука про методи визначення фігури і розміри Землі, зображення земної поверхні на планах та картах, і точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань.
Геодезичне дослідження вирішує питання площі ділянки і її точні геодезичні розміри, географічні координати та особливості рельєфу.
Велике значення має інженерна геодезія ділянки для майбутнього будівництва. А саме:
- Визначення перепадів висот на ділянці, що впливають на майбутній проект будівель і інженерних споруд.
- Визначення точних координат майбутніх будівель і інженерних споруд на ділянці і подальша їх фіксація на геодезичній мапі ділянки землеволодіння.
- Оформлення технічної геодезичної документації ділянки забудови, необхідної для подальшої реєстрації ділянки в державних органах.
Законодавство України вимагає обов'язкового оформлення геодезичної документації для окремих видів забудови - особливо виробничо-технічного призначення і звичайно, багатоповерхового житлового будівництва.

Розділи геодезії
Вища геодезія — вивчає методи та засоби створення астрономогеодезичної мережі — геодезичної мережі, методи та способи високоточних геодезичних вимірів, астрономічних спостережень стосовно створення астрономогеодезичної мережі:
Геодезична астрономія — забезпечує визначення даних пунктів з астрономічних спостережень;
Геодезична гравіметрія — розподіл сили тяжіння на земній поверхні, зсув гірських порід і земної поверхні, гірські удари, гравіметричних визначень на частини пунктів;
Космічна геодезія (супутникова геодезія) - використання спостережень за штучними супутниками Землі та космічними апаратами для вивчення форми та розмірів Землі та її зовнішнього гравітаційного поля.
Фотограмметрія — вивчає методи створення топографічних карт за матеріалами аерофотозйомки, визначення розмірів, форми та положення об'єктів за зображеннями на фотознімках.
Топографія — опис земної поверхні у локальних масштабах як умовних знаків.
Картографія — опис земної поверхні у вигляді карт.
Морська геодезія — методи для картографування та виконання інших робіт у морях та океанах.
Інженерна геодезія (прикладна геодезія) — методи, техніка та організація геодезичних робіт для вирішення інженерних завдань.

Основні завдання геодезії:
визначення фігури та розмірів Землі;
поширення єдиної системи координат на територію окремої держави, континенту та всієї Землі в цілому;
виконання вимірювань на поверхні землі;
зображення ділянок поверхні землі на топографічних картах та планах;
вивчення як локальних, і масових зсувів грунту під впливом низки екзогенних процесів і природних явищ;
вивчення руху льодовиків, живих організмів;
вивчення зміщення будівель та інших техногенних об'єктів під час їх експлуатації;
вивчення сейсмічної активності, активності поверхневих та глибинних розломів та вулканів;
вивчення зсувів літосферних плит.
Виконання геодезичних робіт  є складовою частиною необхідною для землевпорядного та будівельного проектування. В залежності від мети проведення геодезичних робіт створюється технічне завдання на їх виконання. Реалізація такого завдання здійснюється поетапно, відповідно до принципів та методик встановлених діючим законодавстом України.
Геодезичні роботи можна поділити на певні групи. Найбільша група - це інженерно-геодезичні вишукування, які задовольняють потреби будівельного процесу. Найпоширенішою в цьому сегменті є послуга топографо-геодезичної зйомки. Це процес, спрямований на дослідження території земельної ділянки, визначення її площі, рельєфу, розташування на ній об'єктів нерухомості (за наявності), комунікацій (мережі, гозо-, електро-, водо-, теплопостачання, мереж зв’язку, кабельних мереж інтернет та інш.), а також рослинності. Всі ці елементи наносяться на топографічний план та погоджується з власниками таких комунікацій та мереж. Така послуга  обов'язкова при складанні проекту майбутнього будівництва (житлової, нежитлової, або плану облаштування території - ландшафтний дизайн).