Зміна цільового призначення земельної ділянки

Для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення необхідно надати наступні документи:

копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

рішення сесії органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

копії паспортних даних та ідентифікаційного коду (фізичні особи);

копія свідоцтва про реєстрацію, статуту, копія свідоцтва про сплату податків, копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

довіреність (у разі необхідності);

нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);

копію технічного паспорта БТІ (при наявності);

топографічна зйомка в масштабі 1: 500 (для м Дніпродзержинська);

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власникам земель, землекористувачами, угіддями (6-зем).

Увага! Розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, не потребує отримання дозволу  жодним органом влади.

Крок 1. Громадяни України, зацікавлені в розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення, звертаються із заявою про дозвіл на розробку проекту землеустрою до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

У заяві зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки.

Крок 2. Отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власникам земель, землекористувачами, угіддями (6-зем) в територіальному органі Держземагентства.

Крок 3. На підставі наданих документів виконується кадастрова зйомка і готується проект землеустрою, файл у форматі XML в електронному вигляді.

Крок 4. Отримання інформаційної довідки про наявність обмежень на використання земельної ділянки. При наявності охоронних зон інженерних комунікацій (газопровід, каналізація, водопровід, тепломережа, кабель зв’язку, електрокабель і т.д.) необхідно узгодити акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель з відповідними службами.

Крок 5. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держземагентства.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення, на якій розташований об’єкт будівництва або планується розміщення такого об’єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.

У випадку, якщо змінюється цільове призначення особливо цінних земель, земель лісового фонду, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагентством України.

Крок 6. Передача проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення в територіальний орган Держземагентства для присвоєння кадастрового номера та отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Крок 7. Подання до органу виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розробленого проекту для прийняття рішення про зміну цільового призначення.