Розробка проекту відведення земельної ділянки

Для розробки проекту відведення земельної ділянки необхідно надати наступні документи:

копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

рішення сесії органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки;

копії паспортних даних та ідентифікаційного коду (фізичні особи);

копія свідоцтва про реєстрацію, статуту, копія свідоцтва про сплату податків, копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

довіреність (у разі необхідності);

нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);

копію технічного паспорта БТІ (при наявності);

топографічна зйомка в масштабі 1: 500 (для м Дніпродзержинська);

довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власникам земель, землекористувачами, угіддями (6-зем).

Крок 1. Громадяни України, зацікавлені в розробці проекту відведення земельної ділянки, звертаються із заявою про дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

У заяві зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Крок 2. Отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власникам земель, землекористувачами, угіддями (6-зем) в територіальному органі Держземагентства.

Крок 3. На підставі наданих документів виконується кадастрова зйомка і готується проект землеустрою, файл у форматі XML в електронному вигляді.

Крок 4. Отримання інформаційної довідки про наявність обмежень на використання земельної ділянки. При наявності охоронних зон інженерних комунікацій (газопровід, каналізація, водопровід, тепломережа, кабель зв’язку, електрокабель і т.д.) необхідно узгодити акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель з відповідними службами.

Крок 5. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держземагентства.

Проект відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт будівництва або планується розміщення такого об’єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.

Проект відведення земельної ділянки:

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, підлягає погодженню з органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини; розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, підлягає погодженню з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

лісового фонду підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства;

водного фонду підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Крок 6. Передача проекту відведення земельної ділянки в територіальний орган Держземагентства для присвоєння кадастрового номера та отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Крок 7. Подання до органу виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розробленого проекту для прийняття рішення про передачу земельної ділянки у власність (користування). Рішенням про надання земельної ділянки у власність (користування) здійснюються затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.